DÁTUM / NÉVNAP


TÁMOGATÓK

GYORS MEGOLDÁSOK KFT.
2431 Perkáta
Dr. Baráth Károly u. 51/A
+36 (30) 378 5478
imre.szoke@hotmail.com

Oláh István
egyéni vállalkozó

2431 Perkáta
Rózsa utca 97.
+36 (30) 313 1196
olahi76@gmail.com
Lakatos munkák,
Hegesztési munkák,
Gépek karbantartása

Ujfalusi Faipari Vállalkozás

GDPR Vigh György adatvédelmi tisztviselő DPO Perkáta Budapest

Corner virágüzlet Szabadegyháza Szabadság tér 8. Üzletház

PatikaPlus Gyógyszertár Dunaújváros Tesco

Forrás Mezőgazdasági Szövetkezet Perkáta

PEGÁZ Kft. Perkáta

Függetlenek Perkátáért Egyesület (FÜPE)

Klíma- és villanyszerelés, napelem rendszerek telepítése Perkátán és környékén

Styx Temetkezési Kft. Perkáta

A Perkáta Online az MTI hivatalos hírfelhasználója

VighFoto - esküvő, koncert, rendezvény fotózás

VighFoto - esküvő, koncert, rendezvény fotózás

József Attila Könyvtár Dunaújváros

legifotok.hu - Magyarország a magasból

A koronavírus és a munka világa

Tájékoztató a koronavírussal összefüggésben

Az ingyenesen hívható telefonszámok valamelyikén kérhető tanács a témában

2019 decemberében a kínai Wuhanból ismeretlen eredetű tüdőgyulladás járványt jelentettek az WHO felé. A megbetegedések hátterében egy új koronavírust igazoltak a kínai egészségügyi hatóságok, amely emberről emberre képes terjedni. 2020. január 30-án a WHO nemzetközi horderejű járványügyi szükséghelyzetet hirdetett ki az új koronavírus járvány miatt.

A COVID-19 új vírus által okozott világméretű járvány (pandémia) - az egész emberiséget érintő, globális veszélyt jelent.

Amennyiben az emberről-emberre terjedő pandémiás vírus tüneteket fog okozni, és képes lesz hatékonyan terjedni egyik emberről a másikra, (vagyis köhögés, tüsszentés vagy érintés útján bárki könnyen megkaphatja) akkor könnyen adódhat olyan katasztrófahelyzet, amely legfeljebb csak az ötvenmillió emberéletet követelő 1918-as spanyolnáthajárványhoz (H1N1) fogható.

Felkészülés

A felkészülést szolgáló pandémiás terv célja, hogy a munkáltató/k/ normál működéséhez szükséges termelőkapacitás és szolgáltatásrendszer pandémia alatti megőrzése érdekében:

 • hívja fel működési területén a szervezeti egységek figyelmét a járvány következtében várhatóan jelentkező problémákra,
 • biztosítson megfelelő szemléletet a szervezeti egységek számára helyzetük értékeléséhez, és a megfelelő előkészületek megtételéhez,
 • mutassa be azt a minimális előkészületi szintet, melyet munkáltatónak el kell érnie,
 • javasoljon operatív szervezeti infrastruktúrát a problémák kezelésére,
 • segítse elő a munkahelyi fertőzés veszélyének minimalizálását,
 • segítse elő a munkáltató szolgáltatási-termelési képességének fenntartását, még akkor is, ha a nagyszámú megbetegedés miatt jelentős munkaerő-kiesés következik be.

A pandémiás terv arra vonatkozóan tartalmaz javaslatot, hogy egy esetleges pandémia járványra való felkészülés érdekében, a működőképesség zavartalan, minőségi és mennyiségi fenntartása céljából milyen intézkedéseket szükséges végrehajtani.

Egy több - egyenként akár 12 hétig is eltartó - hullámban érkező pandémia komoly károkat okozhat a munkáltatók számára, még akkor is, ha az általános fertőzésveszély ellenére nyilvánvalóan nem mindegyik dolgozó fogja elkapni a fertőzést, és a megfertőzöttek közül sem betegszik majd meg mindenki. Az előrejelzések szerint egy járvány-hullám alatt a munkaerő 25%-a betegszik majd meg és esik ki a munkából. A járvány legsúlyosabb két hetében körülbelül a munkaerő 10%-a fog prognosztizáltan hiányozni a járvány okozta betegség miatt. A teljes munkaerő-hiány viszont ennél jóval nagyobb lehet, hiszen sok dolgozó családtagok ápolása vagy kiskorú gyermek felügyelete miatt, esetleg félelemből marad majd távol. Természetesen egyéb gondok is felmerülhetnek. A munkavállalóknál az egyéb megbetegedésektől a baleseten át az esetleges karanténba szorulással is számolni kell. A pontos számokat természetesen nem lehet előre megítélni, de kellően körültekintő humán-erőforrás felmérés alapján jó közelítéssel megbecsülhető lesz a várhatóan felhasználható dolgozói létszáma egy pandémiás időszakra. E felmérés azonban sok időt vesz igénybe, s bizonytalanság a legteljesebb körültekintés ellenére is marad benne.

A kritikus létszám

A kritikus létszámra a felkészülés során külön hangsúlyt kell fektetni. Egy-egy szolgáltatási területen kritikusnak kell tekinteni azt a létszámot, amely alatt a szolgáltatás biztosítása már csak minőségromlással, vagy még úgy sem biztosítható.

A dolgozók számát elvileg úgy határozzuk meg, hogy a szabadsággal és a normál arányú betegállománnyal csökkentett létszám elégséges legyen a feladatok elvégzésére. De a pandémia alatt a megbetegedettek száma - sokszor éppen egy-egy munkacsoporton belül is - drasztikusan megnövekedhet. Természetesen, ebben az esetben a szabadságolásokat fel lehet, és fel is kell függeszteni.

Fel kell készülni arra, hogy a megmaradt dolgozókból kell kiemelni azokat az oktatásra, betanításra, gyakorlat átadására alkalmas tapasztalt kollégákat, akik az újakat fogadhatják. Ezzel azonban az aktív termelőmunkát végzők száma fog nyilvánvalóan csökkenni, ami tovább ronthatja a helyzetet.

Pandémia esetében számolni kell a munkaerő kritikus létszám alá csökkenésével. Ez az állapot egyes területeken a termelés, szolgáltatás színvonalának csökkenését, netán ideiglenes szüneteltetését eredményezheti.

A hatásos felkészülés jelentősége egy lehetséges pandémia esetében

Az egészségügyi tájékoztatók szerint több támadási hullám várható a pandémiánál. Az első hullámban, vagy annak kezdeti időszakában az emberről-emberre terjedő vírusvariáns ellen feltehetően nem lesz, vagy nem elegendő mennyiségű védőoltás fog rendelkezésre állni. De második támadó hullámra várhatóan már hozzá lehet jutni a hatékony oltóanyaghoz.

Bárhogy is alakul a pandémia támadása, előfordulhat, hogy lesz egy közbenső időszak, amikor a lakosságot már megtámadta a vírus, de a hatásos vakcina még fejlesztés, engedélyezés, gyártás, terjesztés alatt áll, illetve a beadás után még nem érvényesíti hatását.

Ebben az időszakban a lakosság, a munkavállalók elvileg védtelenek, ebben az időszakban a megelőzés elsődleges eszközei a maszkok, antivirális szerek lesznek.

A pandémia támadásának csökkenésével várhatóan ismét emelkedhet az aktív dolgozók száma, csakhogy számolni kell a járvány okozta veszteséggel, azokkal, akik már soha többé nem térhetnek vissza a munkába.

Tömegközlekedés

A legtöbb gazdálkodó szervezet dolgozóinak jelentős hányada veszi igénybe a tömegközlekedést a munkába járáshoz. Tudjuk, hogy a járvány terjedésének egyik legideálisabb közege sok ember összezártsága, amely kétségkívül jellemző a tömegközlekedésre.

A tömegközlekedés kiváltására elvileg három megoldás van. Az egyik a céges gépkocsikkal való rendszeres utaztatás, a másik a magán gépkocsikkal való bejárás, a harmadik pedig a távmunka alkalmazása.

Influenza Pandémiás Válságstáb létrehozása:

A Válságstáb tagjait az érintett szakterületeket figyelembe véve kell kiválasztani. Ha a cégnek már van krízis-kezelő csoportja, az elvégezheti a csoport pandémiát érintő feladatainak meghatározását. Ez a Pandémiás Operatív Bizottság (továbbiakban: Operatív Bizottság) lehet, kiegészülve a humán erőforrás vezetővel, a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal. Figyelemmel kell lenni arra, hogy míg egy havária helyzetet annak kialakulásakor kell kezelni, a pandémia esetén ennek a munkának azonnal el kell kezdődnie. A Operatív Bizottságnak felkészülési terv alapján be kell szereznie azokat az anyagokat, védőeszközöket, amelyekre szükség lesz a járvány kitörésekor.

A Operatív Bizottság hatásköre:

A járványhelyzetek kezelését illetően e körben a munkáltató döntéshozó fóruma,

 • minden, a járványhelyzettel összefüggő kérdésben jogosult és köteles dönteni,
 • tevékenységéről, döntéseiről közvetlenül a munkáltató vezetőjének tartozik beszámolással,
 • döntései, intézkedései a munkáltató minden munkatársa részére kötelező érvényűek,
 • működése során a döntések, intézkedések meghozatalakor, a feladatok meghatározásakor alapvető szempont a munkavállalók egészségének megőrzése, ezáltal a társaság szolgáltatásainak a megfelelő rendelkezésre állásának biztosítása,
 • intézkedéseiben a felhatalmazott állami szervezetek által meghatározott feladatokhoz igazodik,
 • minden tagjának kötelessége a beosztásából eredően rendelkezésre álló erőforrásoknak a Operatív Bizottság rendelkezésére bocsátása egyeztetés alapján.

A munkafolyamatok újraszervezése

Mielőtt a járvány kitörne, meg kell határozni, hogy mi a cég terve a prognosztizálható létszámkiesés kezelésére. A következő listában néhány olyan beavatkozási intézkedés szerepel, amelyek bevezetése elősegítheti a cég legfontosabb funkcióinak fenntartását (a felsorolás nem kimerítő):

 • A nem sürgős és nem szükséges tevékenységek nélküli működés
 • A részmunkaidős személyzet munkaóráinak növelése
 • Helyettesek kijelölése
 • Munkatársak átminősítése
 • Kiegészítő munkaerő felvétele (pl.: nyugdíjas munkaerő)
 • A cég számítógépes hálózatára történő telefonvonalas hozzáférés biztosítása

A legfontosabb nem egészségügyi beavatkozási lehetőségek

Személyes higiénia

A pandémia jelentős ellenfele a tisztaság. Elvileg ennek megteremtése ma is megoldott, azonban ha a részleteket is megvizsgáljuk, belátható, hogy a téma elején sem járunk. A nyugati országok némelyik munkáltatója például a szervezet minden dolgozója részére 8 órás higiéniás oktatáson való részvételt ír elő, amelyet eredményes vizsgához köt. Egyebek mellett kézmosás-technológiát, szájkendő kezelést tanulnak. A dohányosokat rágyújtás előtt kézmosásra kötelezik, a folyosókon, több helyen fertőtlenítő oldatos tálakat helyeznek ki. A kilincseket óránként áttörlik fertőtlenítő kendővel. A csak kicsit beteg dolgozóknak is megtiltják a munkahelyre való bejárást, nehogy bárkit is megfertőzzenek.

Az egyéni higiéniai szabályok megtartása gátat szabhat az influenza terjedésének. Ennek legfontosabb szempontjai:

 • Gyakori szappanos kézmosás
 • Eldobható papírkendők használata köhögésnél, tüsszentésnél és orrfújásnál
 • Fertőzéssel szennyezett anyagoktól való megszabadulás
 • Minden papírkendő használat után kötelező kézmosás

Biztonságos távolság megtartása

A biztonságos távolság megtartása (szociális távolságtartás) lecsökkentheti a vírus emberről emberre való terjedésének kockázatát. A biztonságos távolságtartás alapvetően azt jelenti, hogy:

 • legalább 1 méter távolságot kell hagyni két ember között;
 • kerülni kell az olyan helyeket, ahol sok ember gyűlik össze.

Ajánlások a munkára vonatkozóan

Személyes kontaktus:

 • Amikor csak lehetséges, a napi munkát telefon, internet (email) vagy video-konferencia útján kell folytatni - még akkor is, ha a résztvevők egy épületben tartózkodnak.
 • A nem szükséges utazások és találkozók kerülése. Találkozók, gyakorlatok lemondása.
 • Információk és rendelésfelvétel telefon, email, fax útján.
 • Külső ajtók bezárása.
 • Kézfogás kerülése.

Belső levelezés:

 • A beérkező leveleket egy kijelölt személynek kell továbbítania (a helyettes megjelölésével), kerülni kell a levelek központi irodából egyesével történő elvitelét. A kimenő leveleket egy erre kijelölt helyen kell gyűjteni a személyes kontaktus kerülésével.
 • A belső levelek gyűjtésével megbízott személynek minden órában kezet kell mosnia.

Szemtől szembeni megbeszélések (amennyiben elkerülhetetlenek):

 • Lehető legrövidebb megbeszélések tartása
 • Nagy konferencia-termek használata, az emberek között legalább egy méter távolság legyen
 • A közvetlen kontaktus, és a kézfogás kerülése
 • Amennyiben lehetséges, a találkozók megtartása történjen a szabad levegőn

Csoportos munkahelyi találkozók:

 • A munka átadásának megszervezése is segíthet, hogy a műszakok részben se fedjék egymást
 • Kávézó helyiségek és üzemi konyhák bezárása

Közösségi közlekedés:

 • Séta vagy kerékpár használata a munkába menetelre. Támogatni kell a saját, vagy vállalati gépkocsi használatát, bár ennek széles körű alkalmazása kaotikus közlekedési viszonyokhoz vezethet.
 • Illetve: a hatóságok és más közlekedési szolgáltatók előírásainak függvényében, továbbra is maradjunk a közösségi közlekedésnél.

Fizikai védelmi intézkedések

A fizikai védelmet is megvalósító intézkedések csökkenthetik a fertőzés veszélyét, pl. azoknál, akik gyakori kontaktusba kerülnek emberekkel. Mindazonáltal a fizikai védelmi intézkedések sem nyújtanak 100%-os védelmet, még akkor sem, ha betartják, és megfelelően használják őket. A megfelelő használatra, a szabályok betartására fel kell hívni a munkavállalók figyelmét, ellenkező esetben nem lesznek hatékonyak. A védelmet biztosító eszközöktől oly módon kell megszabadulni, hogy az sem a környezetet, sem pedig a takarító személyzetet ne tegye ki további veszélynek.

Arcmaszkok

Mivel a fertőzöttség veszélye nem mindenhol ugyanakkora, az arcmaszkok viselése sem általánosan ajánlott. Mindazonáltal fontos, hogy abban az esetben, ha a fertőzés veszélye nagyobb, illetve az emberről emberre fertőzés elkerülhetetlen, ezeket az intézkedéseket is foganatosítsák. Azon helyzetek pontos meghatározására, amelyekben az arcmaszkokat érdemes használni, nem kerülhet sor az előtt, hogy a vírus pontos fertőzési tulajdonságait meg nem határozták. Ajánlott követni a hivatalos előírásokat.

Ha egy munkáltató szeretné minden alkalmazottját arcmaszkkal felvértezni - nem csak azokat, akik közvetlenül is nagyobb fertőzés veszélynek vannak kitéve -, tájékoztatnia kell arról a munkavállalókat, hogy mely helyzetekben kötelező a maszkok viselése (pl. buszokon), hogyan kell őket helyesen felhelyezni, és mikor kell őket lecserélni. Az arcmaszk - légzésvédő - típusa: FFP-3

A maszkok csak azokban az esetekben hatékonyak, ha megfelelően használják őket, a többi ajánlott higiéniás szabályhoz is alkalmazkodva, különös tekintettel azokra, amelyek a kézmosásra vonatkoznak. A maszkok beszerzést a Pándémia 3. fázisában kell megtenni. A szükséges maszkok mennyiségét a foglalkozás-egészségügyi szolgálat határozza meg.

Környezeti higiéné

Légkeverés, légkondicionáló:
A szobákat gyakran kell szellőztetni az ajtók és ablakok gyakori kinyitásával. A ventillációs rendszereket járvány esetén sem szükséges kikapcsolni.

Takarítás

Járvány esetén is a megszokott eljárások szerint kell takarítani a szobákat. Meg kell állapítani, hogy melyek azok a felületek, amelyeket a dolgozók gyakran megérintenek, és ennek megfelelően ezeket kell gyakrabban /fertőtleníteni/ takarítani.

A munkavállalókat informálni kell a pandémiáról és a járvány alatt követendő intézkedésekről. Már a járvány kitörése előtt minden munkavállalónak ismernie kell a rendelkezésre álló információs csatornákat, tudniuk kell hova fordulhatnak tanácsért, hol tehetnek bejelentést, vagy jelezhetik egyéb problémáikat.

A munkavállalókat a következőkről kell feltétlenül értesíteni:

 • a járvány kihatásairól;
 • pandémiával kapcsolatos intézkedésekről;
 • szabályokról, amelyek a viselkedésre és a cég működésének funkcióira vonatkoznak;
 • olyan helyekről a cégen belül, ahonnan információk szerezhetők, és a releváns telefonszámok;
 • változások és fejlemények a járvány előre haladtával.

Mikor kommunikáljunk?

A menedzsment feladata eldönteni, mikor értesíti a munkavállalóit a járvány elleni felkészülés megkezdéséről. Ajánlott lehet azonban még a korai szakaszban elmagyarázni a munkavállalóknak, hogy milyen beavatkozási intézkedéseket vettek tervbe, és az egyének hogyan védhetik meg magukat a fertőzéssel szemben.

Mikor nem köteles a munkáltató munkavégzés hiányában munkabért fizetni?

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) 51. § (1) bekezdés rendelkezése szerint a munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni.

Az Mt. 146. § (1) bekezdés rendelkezése szerint a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve - alapbér illeti meg.

Amennyiben tehát a munkáltató elháríthatatlan külső okból nem tud a munkavállalónak munkát adni, akkor a munkavállalót nem illeti meg díjazás.

Elháríthatatlan külső ok az, amire a munkáltatónak sem közvetlen, sem közvetett ráhatása nincs. Ide sorolandók az ún. vis maior körébe tartozó események, ennek megfelelően ilyen esemény, ha vírusjárvány miatti egészségügyi intézkedés következtében a munkáltatónál nem lehet munkát végezni.

Budapest, 2020. március 2.

Miskéri László

Illusztráció forrása: nnk.gov.hu


Ez egy ingyenes Dreamweaver sablon, amelyet a JustDreamweaver.com készített.

Impresszum      Hasznos linkek      Linkcsere feltételei      Adatkezelési tájékoztató

eXTReMe Tracker